SportsVisuals.nl heeft als doel om de amateursport, onafhankelijk van type sport, d.m.v. fotografie en/of video professioneler in beeld te brengen , daar deze in de gangbare media eigenlijk niet aanbod komt. Daarbij kan het om een individuele sporter gaan of om een compleet team beter in beeld te brengen; hetzij voor een vereniging, voor de deelnemers zelf, familie van de deelnemers als ook voor de eventuele sponsoren. Deze site geeft een indruk van het foto- en videowerk. 
Foto/video shoots van de jongste F-jeugd  tot en met een eerste team van een vereniging  zijn allemaal mogelijk en worden in de regel op non-profit basis gedaan, tenzij anders overeen gekomen. Mocht je interesse hebben in een dergelijke shoot neem dan gerust vrijblijvend contact op.
======================================================================================
SportsVisuals.nl heeft zowel de mogelijk voor sportfotografie als ook voor sportvideo opnames (met montage achteraf). Dit laatste wordt ook vaak gebruikt voor wedstrijd analyse.
Gedurende een shoot worden volgende stappen gezet:
- Intake -> Bespreken en vastleggen van doelstelling en het op te leveren materiaal
- Site survey -> Kort bezoek aan de foto / video locatie 
- Foto / video shoot
- Post productie
- Oplevering materiaal
Er wordt gebruikgemaakt van moderne professionele apparatuur en beeldverwerkingssoftware, dit geldt ook voor bijv. distributie van het materiaal voor de sporters.  
Het openbaar publiceren van beeldmateriaal (via openbare websites, sociale media etc.) behoort echter niet tot mijn activiteiten.  

Back to Top